Program konferencji

09:00 – Rejestracja uczestników
09:50 – 10:00 – Przywitanie gości i informacje o konferencji
10:00 – 10:30 – Paweł Pabian – „Korona Gór”
10:30 – 11:00 – Ks. Grzegorz Piątek – „Powołanie lidera biznesu”
11:00 – 11:30 – Kazimierz Rak – „Biznes zgodny z zasadami”
11:30 – 12:00 – Andrzej Szindzielorz– „Moja historia”
12:00 – 12:30 – Andrzej Lewek – „Drogę najlepiej widać z góry”
12:30 – 13:30 – Przerwa obiadowa / networking
13:30 – 14:00 –  Mieczysław Miazga – „…”
14:00 – 14:30 – Tomasz Laszko – „Wiara, sport i biznes”
14:30 – 15:00 – Marek Pietrowcew – „Jak zbudować i rozwinąć zwycięski zespół!”
15:00 – 15:30 – Dariusz i Beata Sikorscy – „Myśl na większą skalę”
16:00 – Msza Święta w intencji uczestników konferencji (Kościół OO Dominikanów)